BÉ CÓ THỂ TẬP TRUNG TRONG BAO LÂU – HỌC BAO LÂU THÌ CẦN GIẢI LAO ??